Polityka prywatności

Klauzula informacyjna Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej: „rozporządzenie RODO”) informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych podanych przez Panią/Pana w formularzu rejestracyjnym jest Klang Media Sp. zo.o., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Prostej 68, 00-838 Warszawa. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia RODO);

2) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Fintech Summit;

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do rejestracji udziału w Fintech Summit. Przetwarzane będą następujące dane osobowe: imię, nazwisko, stanowisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, instytucja zgłaszająca. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnione przez Administratora osoby zajmujące się organizacją Fitech Summit oraz osoby upoważnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, o ile nie będą tego wymagały prawne obowiązki Administratora;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 4, nie dłużej jednak niż 1,5 roku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich: sprostowania, usunięcia (o ile jest to prawnie dopuszczalne), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, a także w dowolnym momencie wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora na adres mailowy [email protected] Jeżeli uczestnik Fintech Summit nie wyraża zgody na fotografowanie, filmowanie, nagrywanie głosu i przetwarzanie swojego wizerunku utrwalonego w trakcie Fintech Summit, powinien o tym poinformować pisemnie organizatora do dnia rozpoczęcia Fintek Summit.